Terapie

Jak konzultace probíhají

Ráda se s vámi sejdu osobně nebo on-line. Před první schůzkou doporučuji sladit naše představy krátkým telefonátem. Nabízím také walking therapy na procházce v přírodě.

S jakými tématy vám můžu pomoci

klíčová životní rozhodnutí (podpora při změně zaměstnání, volba studijního oboru), obtíže v zaměstnání (konfliktní situace, prosazení se, vztahové problémy, komunikace s nadřízenými, obtížné situace lidí na volné noze), terapie a supervize pro zaměstnance neziskového sektoru a lidi z pomáhajících profesí (prevence syndromu vyhoření), témata týkající se sexuální/genderové/vztahové identity, osobnostní rozvoj, změna životního stylu, stres, únava, vyčerpání, vztahové a rodinné problémy, potíže s výchovou dětí, podpora v těhotenství

První setkání

Před prvním setkáním si zavoláme a domluvíme se na termínu. Domluvíme se, jestli se potkáme osobně v terapeutickém centru Zázemí, nebo on-line.

Na prvním setkání vám nabídnu kávu nebo čaj a také bezpečné prostředí pro společné povídání. Budeme hovořit o tom, co vás přivádí a co byste ve svém životě chtěli změnit. Budu s vámi mluvit o tom, jak terapie probíhá a jak můžeme společně postupovat. Jako terapeutka vás nebudu nijak hodnotit nebo posuzovat vaše postoje či životní rozhodnutí. Pokud se vám naše spolupráce bude zdát smysluplná, domluvíme si další postup a termíny schůzek. Nebo zjistíme, že by vám pomohlo něco jiného (např. terapeut s jiným zaměřením či jiný specialista). První schůzka vás k ničemu nezavazuje. Chci vás ujistit, že základním principem naší terapie bude diskrétnost a respekt k tomu, s čím přicházíte. Ve své praxi se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.

Aktuálně při osobním setkání dodržujeme tato protipandemická opatření: udržování rozestupů, nošení respirátorů a používání definfekce.

Pravidelná spolupráce

Na dalších sezeních se už budeme lépe poznávat. Můžeme pracovat buď na dlouhodobějších tématech, nebo můžeme mluvit o tom, co se událo v době mezi našimi setkáními, a také o vašich aktuálních potřebách.

Jako terapeutka nejsem expertka na váš život, nemohu vám radit, co máte dělat, ale mohu vám pomoci pochopit a zmapovat cesty ke spokojenějšímu a svobodnějšímu životu. Naše spolupráce může být pravidelná a dlouhodobá, krátkodobá nebo spočívající v občasných setkáních. Záleží na vás.