O mně

Kdo jsem

 

Jsem psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka.

Nabízím podporu všem, kdo hledají řešení v různých náročných situacích. Mezi mé klientky a klienty patří lidé, kteří se chtějí zorientovat v tom, jakou cestou se mají vydat. Pomáhám také lidem, aby se znovu nadechli, mohli najít nové zdroje a s jejich pomocí získali kontrolu nad svými životy. Jako terapeutka chci pomoci klientům se v jejich životech vyznat, zvládat stres a strachy, které jim brání žít spokojený život.

V terapeutické praxi vycházím z principů Solution focused therapy (terapie zaměřená na řešení). V souladu s těmito principy věřím, že člověk má na mnoho situací ve svém životě velký vliv. I v případě, kdy jsou jeho možnosti omezené (například pokud žije s handicapem anebo trpí ztrátou blízkého člověka), může ovlivnit prožívání těžkých situací a způsoby, jak se s nimi vyrovnat. Právě terapie může výrazně přispívat ke zlepšení v těch oblastech života, v nichž se necítíme dost silní.

Inspiruje mě také směr „Otevřený dialog“. Ke spolupráci můžeme přizvat  vaše blízké, známé nebo odbornice a odborníky (např. učitele, sociální pracovníky) a můžeme společně mluvit o tom, jak pracovat na žádoucí změně.

Abych byla svým klientkám a klientům co nejvíc prospěšná, pravidelně se účastním odborných kurzů, individuální supervize a skupinové intervize. Od roku 2020 jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Kde jsem se učila

 

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení, Dalet (770 hodin, 2019 – 2024)
 • Pilotní výcvik v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám, Narativ (2021 – 2022)
 • Certifikace Reteaming kouč (Ben Furman, Finsko, 2022)
 • Práce s traumatem (Sabine Vermeire, Gaudia, 8 hodin, 2023)
 • De-individualizace problémů: systemický-kolaborativní-narativní přístup (Jasmina Sermijn, Narativ, 16 hodin, 2023)
 • Naratívna terapia: odpoveď na traumu a duševné ťažkosti (David Newman, Viasua, 12 hodin, 2023)
 • Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce, Dalet (160 hodin)
 • Práce s rodinami, rodiči a dětmi – cestou propojování a péče o vzájemné vztahy Gaudia (8 hodin)
 • Páry a manželství, Naratio (8 hodin)
 • Jak se dostat ze zajetí emocí, Gaudia (8 hodin)
 • Péče o rodiče po perinatální ztrátě, Dlouhá cesta
 • Krizová intervence, Podané ruce (20 hodin)
 • Základní dovednosti mediátora a mediace, Partners Czech (32 hodin)
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Hermes (16 hodin)
 • Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Modrá linka (25 hodin)
 • Komunikační dovednosti, Velký vůz (24 hodin)
 • Umění zpětné vazby, Diecézní charita (8 hodin)
 • Od konfliktu k toleranci, Partners for democratic change (20 hodin)